• De prijzen gelden voor werkgebied in een straal van 100 km van onze vestiging. Prijzen buiten dit gebied op aanvraag.
 • Inclusief opruimen van boorkernen tot 20 kg (in container van opdrachtgever).
 • Indien de verplaatsing van man en machines op de bouwlocatie niet in verhouding staan tot de productie, dan wel als de haalbare productie ernstig wordt vertraagd worden de werkzaamheden op regiebasis berekend.
 • De in, op en boven de vloer/ wand aanwezige obstakels, zowel zichtbaar als onzichtbaar welke de uitvoering van onze werkzaamheden kunnen belemmeren, moeten door de opdrachtgever vóór de aanvang van de werkzaamheden worden verwijderd.
 • Een goede bereikbaarheid van werkplekken en parkeerfaciliteiten is dit niet het geval worden de kosten doorberekend aan opdrachtgever.
 • Benodigde energie ( 220 v / 380 v) en water (t.b.v. koeling) wordt kosteloos ter beschikking gesteld door opdrachtgever in een straal van 75 meter.
 • Ingeval van laagbouw dienen de trappen aanwezig te zijn.
 • Ingeval van hoogbouw dient er een lift aanwezig te zijn.
 • De prijzen zijn excl. waterafvoer, maatvoering, stel-/steigerwerk, opvang van boorkern, opruimen van hakwerkzaamheden.
 • Boorwerk op extreem moeilijk begaanbare plaatsen zoals: kruipruimtes, tussen leidingen, verlaagde plafonds en daken worden gedaan in regiewerk.
 • Boorwerk met hoogwerker of hangbak word gedaan in regiewerk.
 • Na- of terugloopwerk worden berekend in regie à € 65,00 per uur.
 • Opbouwen en/of verplaatsen steiger worden berekend à € 42,50 per uur.
 • Voor een sparing t.b.v. een kruising, muurplaat, hoek, bovenste of onderste stukjes van een wand en tuitjes van de doos worden gehakt en berekend.
 • Boren van lijm- of chemische ankers op aanvraag.
 • Het bedrijf J. Treur Diestverlening is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade in welke vorm dan ook die optreedt bij het af boren, zagen en slopen van (span-)kabels, leidingen, bewapening en alle andere zich in beton of overige te bewerken objecten bevindende verstevigingen. Eveneens is er geen aansprakelijkheid bij het vrijkomen van koelwater of andere vloeistoffen, het optreden van verzwakkingen en verzakkingen van constructies.
 • Onze werktijden liggen van maandag t/m vrijdag tussen 7.00 uur en 16.00 uur.
 • Levertijd: minimaal 4 dagen van tevoren afspraak maken i.v.m. planning.
 • De opdrachtgever draagt na voltooiing van de (deel) opdracht binnen 5 werkdagen zorg voor een ondertekende (uitvoerders) bon. Bij projecten die meerdere weken duren zal de opdrachtgever wekelijks een ondertekende (uitvoeders) bon verstrekken. Als de betreffende bon niet tijdig wordt verstrekt, zijn wij gerechtigd om op basis van werkrapporten te factureren.
 • Prijzen zijn exclusief B.T.W.
 • Betalingstermijn: 30 dagen na factuurdatum.